Opatrunek1

Opatrunek


Opatrunek2

Opatrunek


Powy┐sze rysunki pochodz▒ z ksi▒┐ki Andrzeja Kruszewicza pt. "..."